Kemarahan Perempuan – A Picture is Worth a Thousand Words

Kemarahan Perempuan – A Picture is Worth a Thousand Words

Perempuan dan kemarahan. Benarkah perempuan selalu marah tanpa sebab dan alasan?